Barkmull 50 liter

Barkmull är en produkt för dig som vill slippa ogräs i rabatterna.

Barkmullen är dessutom utmärkt för att luckra hård och lerig jord. Den har god förmåga att kvarhålla växtnäringsämnen.

Skapar ett rikt liv av djur och mikroorganismer i marken som gynnar växterna. Ger en bättre markstruktur och på lång sikt en näringsrikare jord.

Barkmullen är ogräsfri.

Vår Barkmull är komposterad vilket gör att den kan läggas även på surjordsväxter som Tujor och Rhododendron.

shrub_support_mulchcharcoalblack_0086_jpg_tn_d6bb5

Användningsområde: Rabatter, ogräs
Dosering: 1 säck till ca 1-2 kvm, lägges i 5-10 cm tjockt lager.

1-4 säckar 125kr / st*
5-9 säckar 120kr / st*
10-14 säckar 115kr / st*
15-29 säckar 105kr / st*
30-fler säckar buret 105 kr/st*
30-fler säckar avlagt från bil 100 kr/st*


* Blanda gärna barkmull, planteringsjord, kogödsel, täckbark eller toppdress för att få ihop till mängdrabatter.