Barkmull 70 liter

barkmull

Barkmull är en produkt för dig som vill slippa ogräs i rabatterna.

Barkmullen är dessutom utmärkt för att luckra hård och lerig jord. Den har god förmåga att kvarhålla växtnäringsämnen.

Skapar ett rikt liv av djur och mikroorganismer i marken som gynnar växterna. Ger en bättre markstruktur och på lång sikt en näringsrikare jord.

Barkmullen är ogräsfri.

Vår Barkmull är komposterad vilket gör att den kan läggas även på surjordsväxter som Tujor och Rhododendron.

shrub_support_mulchcharcoalblack_0086_jpg_tn_d6bb5

Användningsområde: Rabatter, ogräs
Dosering:1 säck till ca 2 kvm, lägges i 5 cm tjockt lager.


PRIS - Inklusive moms och hemkörning

Nytt pris från 2017-04-03
1-4 säckar 115kr / st*
5-9 säckar 110kr / st*
10-14 säckar 100kr / st*
15-29 säckar 95kr / st*
30-fler buret 95 kr/ st*
30-fler avlagt från bil 90 kr/st*

* Blanda gärna barkmull, planteringsjord, kogödsel, täckbark eller toppdress för att få ihop till mängdrabatter.