Kogödsel 50 LITER

 

Kogödsel är den traditionella näringskällan i både jordbruk och trädgårdsodling. Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Gödseln är naturligt komposterad i tre år, mald och blandad med ca 20% torv. Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. 

Kogödseln ger en mjuk gödseleffekt d.v.s det är ingen risk att växterna bränns av för kraftig gödsling. Dessutom är Kogödseln långtidsverkande, en del av näringen finns tillgänglig för växtrötterna direkt medan resten frigörs på längre sikt.

1-4 säckar 125kr / st*
5-9 säckar 120kr / st*
10-14 säckar 115kr / st*
15-29 säckar 105kr / st*
30-fler säckar buret 105 kr/st*
30-fler säckar avlagt från bil 100 kr/st*


* Blanda gärna barkmull, planteringsjord, kogödsel, täckbark eller toppdress för att få ihop till mängdrabatter.